PostgreSQL Veritabanında Tablo Kolonlarının Doğru Sıralanması (Alignment)