MongoDB Nedir?

Mongodb, 2009 yılı içerisinde geliştirilen açık kaynak koduna sahip bir NoSQL veritabanı olarak geçer. Günümüzde buna benzer programlar piyasada mevcuttur. MongoDB içerisinde her kayıt bir doküman olarak yer alır. Bu dökümanlar, json formatında saklanmaktadır. Öncesinde ilişkisel bir veritabanı eşliğinde table adı verilen yapı collection, row yapısı document, column yapısı da field olarak kullanılır.

Yaşadığımız çağda aktif olarak kullanılmakta olan birçok programlama dili için driver desteği bulunur. Bu bakımdan MongoDB, NoSQL sistemler içerisinde en çok tercih edilenlerden birisidir. MongoDB özellikleri açısından bilgi vermek gerekirse:
 1. Ölçeklenebilir bir yapısı bulunur.
 2. Aralık sorgularını, alana göre aramayı ve düzenli tanım aramalarını desteklemektedir.
 3. Binary BsON formatında bulunan belgelerde yer alan herhangi bir alanı indeksleyebilir.
 4. Orijinal verilerin birden çok kopyasını yaratabilir ve bu sayede veri kaybını önleyebilir.
 5. Verilerin toplu olarak işlenmesine olanak sağlandığı gibi, toplama işlemlerini de yapabilir.
 6. Güncel programlama dillerinin büyük bir kısmı adına driver desteği bulunur.
Bu özelliklerle birlikte birçok firmanın kullandığı program haline geldiğini söylemek yanlış olmayacaktır. “MongoDB kullanımı nasıldır, nelere dikkat etmek gerekir?” gibi sorular, yeni başlayacak olan kişiler tarafından sıklıkla sorulmaktadır.

MongoDB Nasıl Kullanılır?

MongoDB birçok amaç için kullanılabilecek birden fazla komut içerir. Önemli olanlarına ve kullanıcılar tarafından en çok kullanılan komutlara birkaç örnek verilebilir:
 • Mongo: MongoDB veritabanı uygulamasını çalıştırmak adına gereken komuttur. MongoDB komut ekranına ulaştıktan sonra “mongo” komutunu yazarak MongoDB’nin çalıştırılması sağlanır.
 • Show databases: Sistemde yer alan veritabanlarını listelemek için “show databases” komutu kullanılmaktadır. Bu komut kullanıldığında, sistem içerisinde veritabanları yani database listeleri ve bu veritabanlarının boyutlarının yer verildiği liste görüntülenir.
 • Use: Bu komut, yeni veritabanı oluşturmak için ya da var olan bir veritabanını yaratmak adına kullanılır. Örneğin; “use YeniVeriTabanı” şeklinde komut girildiğinde ve sistemde YeniVeriTabanı adında bir veritabanı yok ise, bu veritabanı yeni olarak oluşturulur. Veritabanı oluşturulduktan sonra “switched to db YeniVeriTabanı” mesajı ekranda yer alır. Eğer “use” komutu, mevcut bir veritabanı adı ile kullanılırsa, yeni veritabanı yaratmak yerine girilen isimdeki veritabanına geçiş yapılır.
 • dropDatabase: Bu komut, mevcut bir veritabanını silmek için kullanılır. Kullanım şekli ise “use VeriTabanınıİsmi” ile veritabanı seçildikten hemen sonra “db.dropDatabase()” komutu verilir ve seçilen veritabanı sistem içerisinde silinir.
 • createCollection (“yenitablo”): Bu komut kullanıldığı zaman, veritabanında yeni bir tablo oluşturulur. Önceki işlemlerde olduğu gibi önce “use VeriTabanıİsmi” komutu girilir ve sonrasında db.createCollection(“tabloismi”) komutu kullanılarak yeni tablo oluşturulması sağlanır.
 • Show collections: Veritabanındaki tabloları listelemek adına kullanılan komuttur.
Bahsi geçen komutların tümü sık kullanılan ve en basit komutlar olarak geçmektedir. Daha detaylı bir komut listesine program içerisinden erişim sağlayabilirsiniz.

MongoDB Nasıl Kurulur?

MondoDB kurulumu remi web sitesinden indirebileceğiniz dosya ile ücretsiz bir şekilde yapılabilir. Fakat işletim sistemi çeşitlerine göre yapılması gerekenler değişiklik gösterebilir. Bu yüzden kurulumları ayrı ayrı incelemek çok daha verimli olacaktır. Öncelikle her işletim sistemi için yükleme dosyaları MondoDB resmi sitesinde mevcut. Kurulum için işletim sisteminin minimum seviyesi 64 bit olarak tanımlanmıştır.
Windows işletim sistemine sahip cihazlar adına kurulum yöntemi, dosyaları indirdikten hemen sonra klasik Windows kurulum adımları izlenir. Kurulum işlemi sırasında;
 • Gelişmiş kurulum seçilerek veritabanı dosyalarının nereye depolanacağı ve MongoDB servisi özel şekilde ayarlanabilir.
 • MongoDB veritabanını komut yorumlayıcısını kullanmak adına ortam değişkenlerindeki path alanına mongo.exe dosyasının bilgisayar içerisinde bulunduğu klasörün seçilmesi gerekir.
 • Bu işlemleri tamamlayıp komut yorumlayıcısına “mongo –versiyon” yazılarak kurulum kontrol edilebilir.
Linux tabanlı bir işletim sistemine kurulum işletim sisteminde bulunan paket yöneticisine göre farklılık gösterebilir. Eğer ki grafik ara yüzü varsa işletim sistemine ait kurulum dosyaları indirilerek kurulum sağlanır. Kurulum komut yorumlayıcı üzerinden yapılacaksa ilk olarak paket yöneticisine göre gerekli olan repo eklenmesi gerekir. Bu işlemler ardından paket yöneticisine “sudo apt-get install –y mongodb-org” ve “sudo yum install –y mongodb-org” komutları girilerek yükleme sağlanır.
MacOS için kurulum adına indirilen dosyalar arşivden çıkartılır. Arşiv içerisinde çıkartılan dosyalar usr/local/bin adresine kopyalanarak kurulum gerçekleştirilir. Kurulum tamamlandıktan sonra PATH değişkeni MongoDB dizini gösterilerek kurulum sonlandırılır.
MongoDB kurulumunu bu şekillerde gerçekleştirebilirsiniz. Eğer ki bu işler içerisinde çok bulunmamış ve girmek üzereyseniz bu işi sizin için yapan firmalar günümüzde mevcuttur. Forenda bilişim teknolojileri konusunda deneyimli bir firma olarak veritabanı bakım ve destek hizmetleriyle yardımınıza koşacaktır.