Veritabanı Upgrade Hizmeti

Bilgi hacmi sürekli artan elektronik ortamların; düzenli ve sistemli çalışabilmeleri için mutlaka bir veritabanı gereklidir. Sistemin sağlıklı çalışabilmesi için yazılıma ait aksaklıkların giderilmesi, yeni özelliklerin yüklenmesi, sürüm yükseltilmesi gibi işlemlerinin takip edilmesi önem arz eder. Nitekim Veritabanı sisteminin kurulumunu sağlayan uzmanların aynı zamanda periyodik olarak sistemi denetlemesi gerekir. Forenda Bilişim Teknolojileri de uzman kadrosu ile sektörü yakından takip ederek müşterilerin veritabanı upgrade hizmeti ihtiyaçlarına yönelik 7/24 çözümler sunar. Bu hizmet sayesinde çok kritik olan veritabanlarınızın upgrade işlemini profesyonel kadromuzla ve sektörden edindiğimiz upgrade tecrübelerimizi kullanarak en sorunsuz şekilde gerçekleştirmekteyiz.

Veritabanı Upgrade İşlemi Neden Önemlidir?

Esas amaçları her türlü bilgiyi depolamak ve yönetmek olan veritabanlarına ait, farklı uygulama yazılımları bulunur. Bazı yazılım türleri kaynak ve kullanıcı arasında tek bir kanal üzerinde yayılma ve depolama işlemi yapar. Bazıları ise ilişkisel ağ veritabanı olarak çok sayıda kişi tarafından verilerin depolanıp değiştirilmesini sağlar.

Çoklu çalışmaya uygun olarak tasarlanan Oracle veritabanı gibi ilişkisel veritabanları, genellikle büyük kuruluşlar tarafından tercih edilir. Özellikle operasyon süreçlerinde kullanıldığı için veritabanlarının güvenli ve eksiksiz çalışmaları hayati önem taşır.

Olası veri kayıplarını önlemek için uzman yazılımcılardan veritabanı upgrade hizmeti almanın önemli noktaları şu şekilde sıralanabilir:

Güvenlik Önlemleri

Yapılan araştırmalara göre siber saldırılara karşı en savunmasız olan alanlardan biri veritabanlarıdır. Düzenli olarak güncellenmeyen eski veritabanlarından bilgilerin çalınması çok daha kolaydır. En güncel güvenlik korumaları yeni sürümlerle birlikte geldiği için veritabanını düzenli olarak denetleyip upgrade hizmeti almak, bilgilerin korunması için en doğru yoldur.

Genişletilmiş Özellikler

Veritabanı sürümlerinin yükseltilmesi ile birlikte yazılımın özellikleri genişletilir. Kullanıcıların ihtiyaçlarına göre eklenen uygulamalara erişebilmek için güncelleme işlemi yapmak gerekir. Yeni sürüm sayesinde daha hızlı ve verimli bir veritabanı kullanımı sağlanır.

Sorunların Giderilmesi

Ortaya çıkabilecek olası sorunların giderilmesi eski sürüm veritabanlarında çok daha zordur. Teknik sorunların en kısa sürede giderilebilmesi ve hizmetin devam edebilmesi için veritabanını upgrade etmek önem taşır.

Maliyetleri Azaltma

Uygulanan veritabanı güncelleme işlemleri ile kuruluşların maliyetleri azalabilir. Özellikle depolama alanları upgrade sonrası daha fazla işlem üstlenebildiği için depolama maliyetleri azalmış olur. Ayrıca güncelleme ile yazılım ve donanımlar optimize edilerek işlemler hızlandırılır, karışıklıklar giderilir, veri işleme verimliliği artırılır. Bu sayede çalışma maliyetleri de azaltılmış olur.

 

Veritabanı Upgrade Adımları

Veritabanı upgrade işleminin başlaması için öncelikle veritabanındaki bilgilerin denetimi yapılır. Bilgiler güvenli bir şekilde saklanarak güncelleme işlemi başlatılır. Adım adım upgrade işlemi şu şekilde gerçekleşir:

  • Değerlendirme: Veritabanının ve işletim sisteminin mevcut sürümü, donanım ve yazılım kısıtlamaları, kullanılan araçlar, depolama yönetimi gözden geçirilir.

  • Kontrol: Geçersiz veya desteklenmeyen veriler olup olmadığı denetlenir. Boş depolama alanı dahil olmak üzere kaynak yeterliliği ve komut dosyaları kontrol edilir.

  • Yedekleme: Mevcut tüm veritabanı yedeklenir.

  • Yükseltme: Gerekli sistem güncellemeleri ve paketler yüklenir.

  • Rapor ve Destek: Güncelleme sonrası veritabanı yapılandırılarak ayarlar yapılır. Teknik işlemlerin dokümantasyonu çıkarılır.

Talepleriniz doğrultusunda her türlü desteği almak için Forenda Bilişim Teknolojileri bünyesinde uzmanlarla iletişime geçebilir, hizmetler hakkında ayrıntılı bilgi için web sitemizi inceleyebilirsiniz.