Oracle Veritabanı Log4j Zaafiyeti ve Alınacak Önlemler