Oracle RAC ortamında kullanılan tüm ip’leri bulmak